Cursus bedrijfsethiek

Hoe gaat u om met bedrijfsethische dilemma's in uw organisatie? Hoe zorgt u ervoor dat bij uw werknemers geen gebrek is aan waarden en normen? Om respect, vertrouwen en integriteit draait het in de curus 'Bedrijfsethiek voor HRM' die OASIO voor u kan verzorgen.

De belangstelling voor ethische vraagstukken is de laatste jaren enorm toegenomen. Aanleiding waren grootschalige frauduleuze praktijken grote ondernemingen en bankschandalen in de VS, IJsland en Nederland. Maar niet alleen bij grote internationaal opererende bedrijven gaat er wel eens iets mis, ook op kleine schaal vinden elke dag gebeurtenissen plaats die het daglicht niet of nauwelijks kunnen verdragen. Corruptie komt ook in Nederland voor! Bedrijven houden zich niet altijd aan de geschreven en ongeschreven regels. Werknemers nemen soms zelfs ontslag vanwege ethische dilemma's. Hoe gaan we met mensen om? Wat is de morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties?

Aan de andere kant klagen bedrijven over gebrek aan waarden en normen bij de jongere generaties werknemers. Opleidingen krijgen het verwijt niet genoeg te doen aan ethische vorming van jonge aankomende professionals.

Inhoud van de cursus

Hoog tijd dus om bedrijfsethiek (weer) onder de aandacht te brengen. De cursus 'Bedrijfsethiek voor HRM' bestaat uit vier avondcolleges, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen.

Eigen praktijk

Hoe meer eigen praktijkvoorbeelden en dilemma's de cursisten inbrengen, hoe succesvoller deze cursus is. OASIO bepaalt daarom graag samen met u en uw medewerkers de precieze inhoud van de cursus.

Geïnteresseerd? Neem contact op met OASIO.