Duurzaam Human Resource Management

De samenleving verandert. Medewerkers zijn hoger opgeleid en mondiger. Naast geld verdienen zijn hun drijfveren zelfontplooiing, zingeving, verantwoordelijkheid en autonomie. Ook het bedrijfsleven wordt zich steeds meer bewust van dat er meer waarden zijn dan winst alleen.

Wat betekent dit voor HRM? Bestaat er zoiets als duurzaam personeelsbeleid? OASIO organiseert over dit onderwerp een startworkshop. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

Eigen ervaringen

In de workshop is uitgebreid gelegenheid om eigen ervaringen in te brengen. Juist op basis van uw ervaringen kan OASIO de beste praktische aanbevelingen doen waarmee u in uw organisatie verder kunt.

Vervolgacties

Op verzoek van de deelnemers kan deze workshop een vervolg krijgen in de vorm van bijvoorbeeld:

Neem voor nadere informatie vrijblijvend contact op met OASIO.