Goed werkgeverschap

U bent in vele opzichten al een prima werkgever. Maar in een tijd waarin het verloop van personeel lijkt toe te nemen, wilt u er alles aan doen om een uitstekende werkgever te worden. OASIO kan u hierbij ondersteunen.

Wij doen dat door te onderzoeken hoe uw bedrijf ervoor staat, advies voor verbeteringen te geven en u bij te staan bij de implementatie ervan. Want goed werkgeverschap houdt meer in dan op tijd salaris betalen en u houden aan de wetten en regels. Een werknemer van nu vraagt meer van u. Hij is gemotiveerd, wil zich inzetten en is vaak bereid iets extra's te doen. Hij wil betrokken worden bij de organisatie. Maar hij stelt ook hoge eisen.

Arbeidsvoorwaarden op maat

De eisen van de huidige werknemer zijn: uitstekende arbeidsvoorwaarden, met een Cao als uitgangspunt, maar daarnaast veel keuzevrijheid. Een goede werkgever ontwikkelt dus arbeidsvoorwaarden op maat.

Zorg naar de werknemer

Ook belangrijk is de zorg van werkgever voor werknemer. Een goede baas zorgt voor optimale werkomstandigheden. Maar ook voor mogelijkheden om gezondheid en vitaliteit de bevorderen.

Eerlijke communicatie

De beste medewerker is een loyale medewerker. Om zijn loyaliteit te winnen moet een werkgever open en transparant zijn. Dat betekent dat u missie, visie en doelstellingen op korte en lange termijn moet communiceren. Zorgvuldig en volledig. Wees ook open en eerlijk over de bedrijfsresultaten. Een medewerker die alles weet, is optimaal betrokken. Zo creëert u het gewenste wij-gevoel.

Mogelijkheden voor groei

Goed werkgeverschap uit zich tenslotte in de aandacht voor de talenten van de individuele medewerkers. Respect voor het individu biedt ruimte voor optimale inzet van deze talenten. Een goede werkgever zorgt voor adequate groei- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen of buiten de organisatie.

Kortom: sociale innovatie

Verbeteren van goed werkgeverschap betekent dus sociaal innoveren. Aandacht en respect voor de mens, geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen, streven naar openheid en transparantie, erkennen van zorgplicht en bieden van groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, vormen de pijlers. Aandacht voor deze onderwerpen leidt tot meer motivatie en betrokkenheid, minder verzuim en verloop, hogere mate van loyaliteit, wij-gevoel en company-pride en daarmee tot hogere kwaliteit en productiviteit.

Hoe OASIO u kan helpen

Bent u in vele opzichten al een goede werkgever, maar denkt u nog zaken te kunnen verbeteren, dan kunt u bij OASIO terecht. Wij bieden uw onderneming ondersteuning bij het ontwikkelen van goed werkgeverschap. Wij onderzoeken de actuele stand van zaken in uw bedrijf of organisatie, inventariseren wensen en mogelijkheden en geven een concreet advies. Als u dat wilt, ondersteunen wij u ook bij het implementeren van goed werkgeverschap.

Neem voor een vrijblijvend oriƫnterend gesprek contact op met OASIO.