Onze werkwijze

Sociale innovatie is in het hedendaagse bedrijfsleven niet meer weg te denken. De vraag is niet meer of u als ondernemer aan sociale innovatie moeten werken, maar hoe u sociale innovatie vorm geeft. OASIO gaat als volgt te werk.

Respect voor medewerkers

OASIO gaat uit van de gedachte dat de kracht en de toekomst van de organisatie zit in de power en de passie van de mensen die het moeten maken. Om die power en passie aan te boren en ruimte te geven is luisterend leiderschap nodig. Met vertrouwen en respect omgaan met uw medewerkers biedt optimale kansen voor de toekomst. Voor de ene ondernemer betekent dit 'het nieuwe werken', voor de ander 'duurzame ontwikkeling', voor de derde 'maatschappelijk betrokken ondernemen', etc. In al deze gevallen gaat het om sociale innovatie.

Quick scan

OASIO heeft kennis en expertise in huis om ondernemers, werkgevers, managers en HR-professionals te ondersteunen bij de vormgeving van sociale innovatie. Om u advies op maat te geven, is het belangrijk dat OASIO uw bedrijf goed kent. We beginnen daarom met intern onderzoek in de vorm van een quick scan, eventueel gevolgd door uitgebreid onderzoek.

Concreet advies

Na het onderzoek ontvangt u van OASIO een kort, bondig en tastbaar advies. U hoeft dus niet bang te zijn voor ingewikkelde, lijvige rapporten. Met het advies kunt u concreet aan de slag met een van de volgende thema's:

Q-Search

Q-Search

OASIO is als management/development partner aangesloten bij Q-Search. Partners verbonden aan Q-Search leveren diensten op het gebied van mens- en organisatieontwikkeling. De partners zijn verdeeld in 3 segmenten (recruitment, management en development partners). Zij voldoen aan vooraf vastgestelde criteria en worden periodiek getoetst.